Arad:Szabadság szobor,(magyar zászló),1901.

Ada-Kaleh:török emléktábla,Hauptmann Antal százados,1880.

Arad:Csiky Gergely szobra a Kossuth parkban,1916.

Arad:Erzsébet királyné emlékműve,1915.

Arad:Fábián és Csiky szobrok a Kossuth parkban,1912

Arad:Fábián szobor a Kossuth parkban,1916.

Arad:Ferenc József király szobra a várban,1908.

Arad:Kossuth szobor,jobbra az evangélikus templom 1913.

Skultéty László (Gábris László) magyar huszár strázsamester siremléke,1899

Arad:Szabadság-tér vértanú szobor és piac,1908.

Barót:országzászló a főtéren,1943.

Bánffyhunyad:országzászló,református templom,Fejes Mária üzlete,1943

Bihar:Jármy Ferencz kuruc kapitány és vitézei sirja,1908

Boksánbánya:Honvéd szobor a Hitelbank előtt,1913.

Borossebes:milleniumi emlékoszlom a gróf Wenckheim téren,1912.

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter szobra,1913.

Csernátfalu:1848-as honvéd emlékmű,1901-ben.

Dés:milleniumi szobor a főtéren,1908-ban.

Dolha:II Rákóczi Ferencz szobra,1904.

Dolha,Rákóczi szobor felavatási ünnepsége(ütközet:1703 jún.7),1903.

Erdőd:Petőfi emlék a szatmári Erdődvár mellett,1900-ban.

Érmihályfalva:országzászló,1941-ben.

Gyulafehérvár:1866-os Custozzai ütküzet emlékműve,1907-ben.

Herkulesfürdő:Herkules szobor,1900.

Homorodalmás:cseppkőbarlang Erzsébet királyné emléktábla,1899-ben.

Karánsebes:Ferenc József király szobra,1909-ben.

Karánsebes:I.Ferenc József király szobra,1910 körül.

Kazán-szoros:milleniumi emléktábla,1904-ben.

Kirilbaba:Majláth püspök felavatja a 6 h.ezred emlékművét,1917

Kolozsvár:Erzsébet királyné emlékmű,1908.

Kolozsvár:Hét vezér szoborcsoport (Árpád,Lehel,Örs…),1908-ban.

Kolozsvár:Mátyás király szobra,1913-ban.

Kolozsvár:Kárpátok őre szobor,jobbra a minoriták temploma,1916.

Kolozsvár:Mikó Imre szobra a botanikus kertben,1907-ben.

Kolozsvár:Karolina-oszlop 1831-ből a Főtéren,1897-ben.

Marosvásárhely:székely vértanúk emlékműve,1899-ben.

Marosvásárhely:Bem József tábornok szobra,1905-ben.

Marosvásárhely:Bodor Péter zenélő-kútja,1907.

Marosvásárhely:székely ezermester kútja,1907.

Marosvásárhely:Zenélőkút és Kossuth szobor,1908.

Marosvásárhely:Kossuth-park,zenélőkút és Kossuth szobor,1911.

Marosvásárhely:II Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem szobra,1911.

Marosvásárhely:Petőfi emlékmű,1916-ban.

Máramarossziget:szentháromság-szobor,1901-ben.

Máramarossziget:Szilágyi István,református líceum igazgatója,1907.

Margitta:országzászló felavatási ünnepsége,1941 június közepén.

Menyháza:Czárán emlékmű,1908-ban.

Miriszló:1600-ban Mihály vajda itt szenvedett vereséget,1906.

Nagybánya:Lendvay Márton szobra,1912-ben.

Nagybánya:országzászló a Rákóczi-téren,1943.

Nagyenyed:kuruc diákok siremléke(1701-ből),1908-ban.

Nagykároly:Kölcsey Ferenc szobor,1905-ben.

Nagykároly:Kossuth szobor és katolikus templom,1911.

Nagyszalonta:országzászló és városháza,1943.

Nagyvárad:Szacsvay Imre szobra,1908.

Nagyvárad:Mária szobor a Széchenyi téren,1908

Nagyvárad:Piéta szobor,1911-ben.

Nagyvárad:Szent László szobra a városházával,1915.

Nagyvárad:Szigligeti Ede szobra a szinház előtt,1915.

Nagyvárad:Ferencz József király szobra a hadapród iskola előtt,1915.

Németboksán:Honvéd emlékmű,1901.(1848 nov.15-én Boksánbánya védelme)

Orsova:magyar korona kápolna,1901-ben.

Orsova:Széchenyi emléktábla a Kazán-szorosban,1915-ben.

Sepsiszentgyörgy:1848-as honvéd emlékmű,1908-ban.

Székelyudvarhely:milleniumi emlékmű,1899-ben.

Szalárd:országzászló,1943-ban.

Szászrégen:országzászló a városházával,1944.

Szászváros:milleniumi turul emlékmű,1907-ben.

Szászváros:Kún Kocsárd és Kún Géza grófok szobra,1910-ben.

Gróf Kún Kocsárd szobra a Református Kún Gimnázium előtt,1907.

Gróf Kuun Géza szobra az általa építtetett református gimnázium előtt,1907.

Kölcsey Ferenc szobra,(felavatva 1864 október 1-én),1903.

Szatmárnémeti:Kis Gedeon főkapitány szobra,1916.

Szováta:országzászló és Hunyadi villa,1944-ben.

Szabadfalu (Temesvár):Petőfi emlékmű,1916.

Temesvár:Mária szobor,Dózsa György kivégzésének helye,1907.

Vulkán Hunyadi buzogány emlékmű,1908-ban.

Zilah:Wesselényi Miklós gróf szobra,1908-ban.

Zsibó:országzászló a Horthy Miklós téren,1944.

Arad:Kossuth szobor,1910.

Arad:Szabadság szobor,1902.

Arad:vértanú szobor,1903.

Arad:Szentháromság szobor és 1848-as ereklyemúzeum,1903

Arad:vesztőhely,1900-ban.

Arad:13 vértanú vesztőhelye,1908-ban.

Arad:Darányi János szobra a Baross parkban,1908.

Báziás: MÁV alkalmazottak Kossuth emléktáblája,1909-ben.

Bereck:milleniumi emlékmű,1915-ben.

Bihar:ezredévi turul emlékmű,1908-ban.

Boksánybánya:1848-as honvéd szobor,1911-ben.

Brassó:milleniumi Árpád szobor Erzsébet királynő zászlóval,1899.

Brassó:milleniumi Árpád szobor felavatása,1896-ban.

Brassó:ezredéves Árpád szobor,1908-ban.

Brassó:Árpád szobor a Cenk hegyen,1911.

Brassó,Honterus.János szobra,1907-ben.

Buziás:1881-ben állitott Trefort szobor,1909-ben.

Fehéregyháza:Petőfi sirja,1907-ben.

Gyulafehérvár,Losenau császári ezredes emlékműve .1907-ben.

Herkulesfürdő:Erzsébet királyné szobra,1916.

Héjjasfalva:1848-as honvédemlék,1910-ben.

Karánsebes:Erzsébet királyné szobra,felavatva 1918 május 6.

Kolozsvár,Kárpátok őre,1917-ben.

Kolozsvár:itt sebesült meg 1660-ban I Rákóczi György fejedelem,1904.

Kolozsvár:Szent György szobor,1908-ban.

Marosvásárhely:Kossuth szobor,1899-ben.

Kovászna:országzászló.1943.

Máramarossziget:országzászló,1944.

Margitta,országzászló,1943

Marosvásárhely:Bem szobor,1908-ban..

Marosvásárhely:országzászló,1944-ben.

Basta generális itt győzte le Mihai Viteazul csapatait 1600 szept.18-án.

Nagyenyed:1704-es elesett kuruc diákok siremléke.1906.

Nagykároly:Kölcsey szobor.1911.

Nagykároly:Kossuth szobor,1910.

Nagyszalonta:Arany János szobra.1908.

Nagyszeben:vasvitéz,1915

Nagyvárad:országzászló.1942

Nyárádszereda:Bocskay szobor.1942

Nyergestető:1848-as honvéd emlékmű,1943

Tömös:honvéd emlékmű,Kiss Sándor ezredes csapatainak a tiszteletére,1849 jún.

Piski:Bem emlékmű,1904

Preszáka:1848-as magyar áldozatok emlékműve.1912

Segesvár:Petőfi szobor.1908

Segesvár: turulos Petőfi emlékmű,1912.

Sepsiszentgyörgyi Országzászló,1942.

Sepsiszentgyörgy:országzászló.1943

Szováta:Országzászló (balra Körtesi Károly fényképészete),1942.

Székelyudvarhely:vassékely,1916

Temesvár:báróScudier Antal szobra.1899

Vízakna:1849 febr.4-én hősi halált halt 300 honvéd emléműve,1907.

Vulkán:Hunyadi János győzelmi emlékoszlopa,1906-ban.

Zajkány:Hunyadi. török feletti győzelme emlékére,1905.

Zalatna:LukácsBéla kereskedelmi és közlekedési miniszter szobra,1914

Zilah:Tuhutum turul emlékmű,székely rovásirással.1903

Zilah:Wesselényi szobor,1909-ben.

Hírdetés